ak. malířka Miluše Chovancová

narozena 1940 v Jilemnici, absolventka Vysoké školy Uměleckoprůmyslové v Praze, ateliéru Užitá malba u Prof. Aloise Fišárka. Dětství prožila v rodině podkrkonošských tkalců. Rukama jí procházely lákavé barevné příze, ze kterých školačka vytvářela první pokusy technikou výšivky. Tento každodenní kontakt s textilními materiály u ní přirozeně vzbudil trvalý zájem o textilní techniky, na které se zaměřila i při studiu na vysoké škole a v období postudijním v letech sedmdesátých. Byly to klasické tapiserie, tisky, batiky, a především textilní aplikace, určené pro veřejné i soukromé interiéry.

K soustavné volné tvrobě se vrátila po roce 2005 a od této doby se zabývá výhradně technikou ruční výšivky a kombinované textilní techniky na plátně, kanavě, či na dalších technických tkaninách. Do výšivky, od starověku používané techniky barevné a reliéfní výzdoby tkanin textilními vlákny, přinesla nové formální a tvůrčí prvky, jejichž výsledkem jsou obrazy „malované jehlou“. Inspirací pro její práci je příroda a její obrazy odkazují k linii české lyrické abstrakce. Jsou odrazem autorčina empatického vztahu k přírodě, okouzlení z barev, tvarů, jevů, které převádí obraznou, esteticky účinnou formou v abstraktní symbolické záznamy radostných prožitků, které si z tohoto prostředí přináší.